Europa för fred

Europa för fred var ett gemensamt projekt med Associació per la Defensa de l'Objecció de Consciència del País Valencia (Spanien), Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienstgegner/innen (Tyskland), Ofog – för en värld fri från kränvapen och militarism (Sverige), Stichting Transnational Institute (Nederländerna), Vredesactie (Belgien) och War Resisters' International (Storbritannien), som pågick från den 1 augusti 2009 till den 31 juli 2011.

Projektet kommer utifrån insikten att det finns många fredsorganisationer som arbetar med internationella frågor, men en stor del av den politiska beslutsprocessen om fred och internationell säkerhet sker i internationella institutioner som EU och NATO, och fredsorganisationerna fokuserar framförallt på arbete i sina egna länder. Resultatet av detta blir bristande medvetenhet om den europeiska ramen för dessa frågor och inkonsekventa strategier från fredsrörelsen för att öka allmänhetens medvetenhet om internationella freds- och säkerhetsfrågor.

Projektets mål var att främja mer gemensamma och enhetliga strategier för att arbeta för fred och frågor om internationell säkerhet genom att:

  • skapa medvetenhet om den europeiska ramen för dessa frågor samt skillnader i lokala sammanhang där fredsorganisationer verkar;
  • skapa verktyg och metoder för att öka allmänhetens medvetenhet i hela Europa, när det gäller bland annat informationsutbyte och strategier.

Projektet finansieras genom Europeiska kommissionens program för livslångt lärande.